ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
26 ม.ค. 61 วันครบรอบการสถาปนาโรงเรียน
ร่วมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 99  รูป
โรงเรียน / แต่งกายชุดผ้าไทยหรือชุดสุภาพ