ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
28 ก.ค. 61 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
27 ก.ค. 61 วันอาสาฬหบูชา