ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
08 ก.ย. 61 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพการแข่งขันทักษะภาษาจีนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากโรงเรียนสอนภาษาจีนภาคอีสาน
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ การแข่งขันทักาะภาาาจีนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากโรงเรียนสอนภาษาจีนภาคอีสาน ในวันเสาร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ.2561 ณ โรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลลราชธานี2