สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

รูปโดมมาจากอักษรจีน (he:เหอ) หมายถึง ร่วม ร่วมมือ ร่วมกัน

ธง            หมายถึง    ชัยชนะ
สีฟ้า         หมายถึง    คุณธรรม  ความดี  แจ่มใส  ร่าเริง
สีส้ม         หมายถึง    ความสว่างสดใส
สีกรมท่า  หมายถึง    ความวิริยะอุตสาหะ  ความเข้มแข็งอดทน


คติพจน์ของโรงเรียน
คติพจน์ของโรงเรียน
                                I Can Do

อักษรย่อ
อักษรย่อ             ฮ.อบ.
ชื่อภาษาจีน
ชื่อภาษาจีน         乌汶第二华侨学校