สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

รูปโดมมาจากอักษรจีน (he:เหอ) หมายถึง ร่วม ร่วมมือ ร่วมกัน