ภาพกิจกรรม
รางวัลการแข่งขันความรู้ความสามารถทางภาษาจีน ในโครงการ
นางสาวฝนทิพท์ สงวนรักษ์- รางวัลรองชนะเลิศประเภทบุคคลระดับมัธยมศึกษานานาชาติ
นายจิรวัฒน์ พลสวัสดิ์- รางวัล 6 ทีมยอดเยี่ยม การแข่งขันความรู้ทางด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน ครั้งที่ 6 ระดับนานาชาติ และรางวัลชมเชยการแข่งขันแปลล่ามจีน-ไทย ไทย-จีน สองภาษา ครั้งที่ 6 ระดับประเทศ
นางสาวเบญจรัตน์ กวีนันทชัย- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันแปลล่าม จีน-ไทย ไทยจีน-สองภาษา ครั้งที่ 6 ระดับประเทศ
นายทศวรรษ เรืองบุญ - รางวัลชมเชยการแข่งขันแปลล่ามจีน-ไทย ไทย-จีน สองภาษา ครั้งที่ 6 ระดับประเทศ และได้เข้าร่วมการแข่งขันความรู้ทางด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน ระดับประเทศ
นายต้นคิด เจียรกุล- รางวัลชมเชยการแข่งขันแปลล่ามจีน-ไทย ไทย-จีน สองภาษา ครั้งที่ 6 ระดับประเทศ และได้เข้าร่วมการแข่งขันความรู้ทางด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน ระดับประเทศ
ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต นายสุรพล ฐานานุศักดิ์ มอบรางวัลแก่ Zhong han le
ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต นายสุรพล ฐานานุศักดิ์ มอบรางวัลแก่ Pan yan mei
ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต นายสุรพล ฐานานุศักดิ์ ท่านผู้จัดการ นางสาวสาวิภา แซ่อึ้ง
โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 2561,13:32   อ่าน 223 ครั้ง